Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mehmet Arslan

Mehmet Arslan


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mehmet Arslan Yazıcıya Gönder
(1953 - ): Yazar, araştırmacı. Amasya'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Amasya'da okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Sekiz yıl edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesine araştırma görevlisi olarak girdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesinde, doktorasını ise Gazi Üniversitesinde tamamladı. 1994'te doçentliğe, 1999'da profesörlüğe yükseldi. Hâlen Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı.

Yazar, Divan Edebiyatı, Osmanlı tarihi ve kültürü üzerinde çalışmalarıyla tanınır.

Eserleri: Mehmed Sirâceddin, Mecma‘ ı Şu‘arâ ve Tezkire i Üdebâ (1994), Pendnâme i Zarîfî (1994), Sivas Zâtî Süleymân Efendi, Dîvân ve Sevânihu'n Nevâdir Fî Ma‘rifeti'l Anâsır Mesnevîsi (1994), Haşmet Külliyâtı [Dîvân, Senedü'ş Şu‘arâ, Vilâdetnâme (Sûrnâme), İntisâbü'l Mülûk (Hâbnâme)] (İ. H. Aksoyak ile, 1994), Letâ'if i Hoca Nasreddîn (B. Paçacıoğlu ile, 1996), Gelibolulu Ali, Riyâzü's Sâlihîn Mesnevisi (İ. H. Aksoyak ile, 1998), Subhîzâde Feyzî, Hamse (1999), Türk Edebiyatında Manzum Sûrnâmeler (Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri (1999), Osmanlı Edebiyat Tarih Kültür Makaleleri (2000), Şeref Hanım Dîvânı (2002), Mehmed Celâleddîn, Osmanlı Târih ve Müverrihleri (2003), Aynî- Sâkînâme (2003), Leyla Hanım Dîvânı (2003), Argo Kitabı (2004), Antepli Aynî Divanı (2004).

Mehmet Arslan kitapları