Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mehmed Nergisî

Mehmed Nergisî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mehmed Nergisî Yazıcıya Gönder
(?-1635): Şair, münşî. Bosna'da doğdu. Memleketinde tahsil gördükten sonra İstanbul'a geldi. Müderrislik, Çaniça, Yeni Pazar, Elbasan, Bayaluka, Mostar, Manastır gibi yerlerde kadılık yaptı. IV. Murad'ın takdirini kazandı. Revan seferine gidecek orduya vak'anüvis tayin edildi. Gebze civarında atından düşerek öldü.

Nergisî eski nesrin güçlü ismidir. Hayalleriyle üslûbunu zenginleştirmiş, ancak yer yer az kullanılmış veya kullanılmayan Arapça ve Farsça kelimeleri tercih ederek ifadeyi anlaşılmaz hâle getirmiştir. Nergisî aynı zamanda ünlü bir hattattır.

Eserleri: Hamse (El-Kavlü'l-Müselleme fî Gazavâtı Mesleme, Kanunü'l-Reşad, Meşakku'l-Uşşak, İksir-i Saadet, Nihalistan), Münşeat, El-Vasfü'l-Kâmil fî Ahvali'l-Veziri'l-Âdil, Horosnâme (Nesir).