Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Manastırlı Faik

Manastırlı Faik


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Manastırlı Faik Yazıcıya Gönder
(1825 - 1899): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Özel öğrenim gördü. Siverek'te kaymakamlık, Selanik, Adana, Varna, Kudüs, Burdur, Gümüşhane ve Sinop'ta mutasarrıflık yaptı. İstanbul'da öldü.

Devrinin tanınmış şairlerindendi. Cevdet Paşa'nın teşviki ile hece vezni üzerinde araştırma yaptı. Âli Paşa için hece vezni ile bir destan kaleme aldı.

Eserleri: Türkçe Arûz (Cevdet Paşa'nın takrîzi ile, 1896), Elfiyetü's-Semiye (Bin hadis-i şerif şerhi), Divan, Peymane (Rubaîler).