Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mahmud Celâleddin Âsaf

Mahmud Celâleddin Âsaf


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mahmud Celâleddin Âsaf Yazıcıya Gönder
(1853 - 1903): Şair. İstanbul'da doğdu. Gürcü Mehmed Halil Rifat Paşa'nın oğludur. Abdülmecid'in kızlarından Semiha Sultan ile evliliğinden dolayı "Damad" diye anılmıştır. Şurâ-yı Devlet üyesi ve Adliye Nâzırı oldu (1878). Abdülhamid'in aleyhinde bulununca görevinden alındı. Oğulları Sabahaddin (Prens) ve Lütfullah'la Avrupa'ya kaçtı (1899). Abdülhamid aleyhine faaliyetlerine devam edince rütbesi geri alındı ve idama mahkûm edildi. Brüksel'de öldü. İkinci Meşrutiyetten sonra kemikleri İstanbul'a getirildi.

Damad Mahmud Celaleddin Paşa Halidiye tarikatı şeyhlerinden Feyzullah Efendi'ye intisap etmişti. Şiirlerinde Âsaf mahlasını kullanmıştır. Devrinde şöhretli bir şair olan Mahmud Celaleddin Paşa'nın üzerinde Namık Kemal'in etkisi büyüktür. 2970 beyitlik Divan'ında (1898) mesnevî, gazel, tahmis, rubaî ve kıt'alar, Rasin'den bir manzum trajedi tercümesi bulunmaktadır. Şiirlerinin çoğu nazîredir.