Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - M. Türker Acaroğlu

M. Türker Acaroğlu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

M. Türker Acaroğlu Yazıcıya Gönder
(1915 - ): Yazar. Bibliyografik çalışmaları ile tanınır. Bulgaristan'da Razgrad'da doğdu. İlk ve orta okulu doğduğu yerde okudu. Adana İlköğretmen Okulunu (1937) ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1940). Fransa'da kütüphanecilik eğitimi gördü. Orta okullarda Türkçe öğretmenliği yaptı. İstanbul'da Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünde bulundu (1952-1974).

Eserleri: Çocuk Şiirleri Antolojisi (1944), Edebi Eserler Sözlüğü (1965), Şair ve Yazarların Hayatları ve Eserleri (1963, 2. bs., Ozanlar ve Yazarlar adıyla, 3. bs. 1981), Bulgaristan'da 120 Yıllık Türk Gazeteciliği (1965), Bulgar Hikâyeleri Antolojisi (1967), Türk Halk Bilgisi ve Halk Edebiyatı Üzerine Seçme Yayınlar Kaynakçası (Fıtrat Ozan ile, 1972), İstanbul'un Yetiştirdiği Ünlü Kişiler, Ozanlar, Yazarlar, Sanatçılar (1976), Türk Halk Ozanları ve Destanları Kaynakçası (1928-1973), (F. Ozan ile, 1978), Açıklamalı Atatürk Kaynakçası (2 cilt, 1981), Balkan Halk Biliminde Türk Etkileri (1983), Açıklamalı Süleyman Nazif Kaynakçası (1987), Bulgaristan'da Türkçe Yer Adları Kılavuzu (1988), En Ünlü Dünya Yazarları (1988), Dünya Atasözleri (1989), Türk Atasözleri (1992), Türkiye'de ve Dünyada Derleme Çalışmaları (1997), Bulgarlar ve Bulgaristan Üzerine 100 Yıllık Türkçe Kaynakçası (1997), Prof. Dr. Pertev Naili Boratav Kaynakçası (Aynı basım, 1998), Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar (1999), Bulgarların Aldığı Türkçe Adlar ve Soyadları Sözlüğü (1999), İlk Derleme Müdürü Selim Nüzhet Gerçek (2000).

Tercümeleri arasında çocuk hikâyeleri ve romanlar yanında Slav Alfabesini Yaratan Kiril ve Metody Kardeşler (1970) ve Bulgaristan Alevileri ve Demir Baba Tekkesi (İvaniçka Georgiyeva'dan, 1998) eserleri de bulunmaktadır.

M. Türker Acaroğlu kitapları