Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - M. Sunullah Arısoy

M. Sunullah Arısoy


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

M. Sunullah Arısoy Yazıcıya Gönder
Doğumu: 25 Mart 1925, Şile Ölümü: 19 Aralık 1989, Söke

Çocukluk yılları doğu illerinde geçti. Babası subay olduğu için Anadolu halkının hayatını yakından gördü. İlkokulu Diyarbakır Süleyman Nazif İlkokulunda oku-du (1935). İstanbul Üsküdar I. Ortaokulundan (1939) sonra Haydarpaşa Lisesine girdi. Liseyi bitirmeden ça-lışmak zorunda kaldı. Çeşitli işlerde çalıştı. Liseyi son-radan tamamlayarak Ankara Sümerbank Satınalma Mü-dürlüğü Ticaret Şefliğine getirildi. Bir ara öğretmenlik de yaptı (1948-49). Emekliye ayrıldıktan (1969) sonra Türk Tarih Kurumu Basımevinde Müdür Yardımcılığı yaptı. İlk şiiri Yücel dergisinde çıktı (1941). Dost, Türk Dili, Varlık, Pazar Postası, Akis gibi dergilerde şiirlerini yayımladı. Ulus gazetesinde yazılar yazdı. Haftalık Ak-tüalite dergisinin başyazarlığını yürüttü. Ankara televiz-yonunda edebiyat programları yaptı. Toplumsal yanı ağır basan şiirler yazdı. Somut, destansı, halk edebiya-tına yakın bir dil anlayışı vardır.

Eserleri

Şiir: Garipler Treni (1948), Muhteşem Kavga (1951), Mustafa Kemal Türküsü (1953), Yaban Mavisi (1956), Dışa Vuran Karanlık (1961), Yanlış Yaşadık (1970), Sabrın Gülü (1980)

Roman: Karapürçek (1958)

Hikaye: Tedirginin Biri (1962)

Antoloji: Deste (Yeni Türk Şiiri Antolojisi I, 1953), Türk Hiciv ve Mizah Antolojisi (1967), Türk Hikâye Antolojisi (Y. Nabi ve M. Baydar ile, 1967), Türk Halk Şiiri Antolojisi (1985)

M. Sunullah Arısoy kitapları