Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Leylâ Hanım

Leylâ Hanım


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Leylâ Hanım Yazıcıya Gönder
(? - 1847): Şair. İstanbul'da doğdu. Keçecizâde İzzet Molla Leylâ Hanım'ın dayısıdır. İzzet Molla'dan özel dersler aldı. ilk şiir zevkini de o aşılamıştır. Genç yaşta evlenip bir hafta içinde ayrıldı. Bir tarafta rindâne şiirleriyle söylentilere yol açarken, bir tarafta Mevlevî tarikatına intisap ederek tasavvufî ve dinî şiirler yazdı. Anlatımı yalındır. Yeni ve farklı söyleyişi yoktur. Şiirinde fazla sanat görülmez. Eski ve yeni şairlere nazîreler söylemiştir.

Ömrünün sonunda geçim sıkıntısı çekti. İstanbul'da öldü. Galata Mevlevîhanesinde gömülüdür.

Leylâ Hanım'ın Divan'ı basılmıştır. (Bulak, 1844, 1852, 1882; yeni yanını: Prof. Dr. Mehmet Arslan, Leylâ Hanım Dîvânı (2003).