Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Otto Neurath

 Otto Neurath


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Felsefeciler - Filozoflar

Otto Neurath Yazıcıya Gönder
10 Aralık 1882'de doğdu. Avusturyalı felsefeci ve toplum kuramcısı.

Mantıkçı olguculuğun gelişiminde önemli bir rol oynayan Otto Neurath, felsefenin yanı sıra toplumbilimi ve siyasetlede etkin bir biçimde ilgilendi. 1929 yılında Viyana Çevresi 'nin ilk bildirgesini yazdı.

Neuradı özellikle mantıkçı olguculuğun yayın organı Erkenntnis'te yayımlanan yazıları ile tanın­dı. Başta 1932'de yayımlanan "Protokollsâtze" başlıklı yazısı olmak üzere yazıları Viyana Çevresi'nin bilginin te­mellerini yalın ve yorumlanmamış duyu deneyimlerinde aramak yerine daha fîzikselci ve bütüncü bir bilgikuramına yö­nelmesini sağladı. Geliştirdiği fîzikselcilik kuramı, anlamsız ve eşsöz olanlar dışında bütün deneye dayalı yargılanan ilke olarak uzamsal ve zamansal nesneler üzerine yargılara dönüştürülebileceğini öne sürdü. Neurath bu kuramının gerek tek bir bilimsel dilin varlığının gerekse kişilerarası anlaşma olanağının önünü açacağını düşünmekteydi.

Neurat'ın fizikselciliği farklı bilimlerin dillerinin arzu edilir bir bireşimini vaat eden dilsel bir öğretisi oldu. Neurath' ın bir diğer önemli görüşü de doğrula­manın söz ile deneyin değil de sözleri birbirleriyle karşılaştırma ile gerçekleşti­rilebileceğini savladı.

1945 yılında öldü.