Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mustafa Baydar

Mustafa Baydar


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mustafa Baydar Yazıcıya Gönder
1920 yılında Gümulcine’de doğdu. Yazar. Edirne Lisesi (1939), İstan­bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü (1944) bitirdi. Anadolu’da bir süre edebiyat öğ­retmenliği yaptıktan sonra 1950′de İstanbul’a gelerek çeşit­li gazete ve dergilerde çalıştı. İstanbul’da öldü. Cumhuriyet devri yazarlarındandır. Atatürk’ün vecîze tar­zındaki emir ve düşüncelerini, çeşitli mülakatlarını kitap ha­line getirmiş, röportajlar ve antolojiler yayımlamıştır. Eserleri: 1. Atillâ (1954), 2. Ahmed Mithat Efendi (1954), 3. Yeni Türk Hikâyeleri Antolojisi (1954), 4. Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar? (50 edebiyatçı ile yaptığı röportajlar, 1960), 5. Hamdullah Suphi Tannöver ve Anıları (1968), 6. Zoraki Diplomat’ın Dedikleri (Yakub Kadri Karaostnanoğlu ile röpor­taj, 1970), 7. Atatürk Diyor Ki (1951, 1966), 8. Atatürk’le Ko­nuşmalar (1952, 1967). 1976 yılında öldü.