Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9148
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Necmettin Hacıeminoğlu

Necmettin  Hacıeminoğlu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Necmettin Hacıeminoğlu Yazıcıya Gönder
Dil bilgini, yazar. Maraş’ta doğdu. İlköğrenimini Darende’­nin Aşuda köyünde; orta öğrenimini Darende ,Osmaniye’­de, Adana Erkek Lisesi’nde yaptı (1954). İstanbul Üniversi­tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bi­tirdikten sonra (1959) Bitlis ve Osmaniye liselerinde öğret­menlik yaptı. 1960′da mezun olduğu fakültede asistan, 1963′te Doktor, 1970′de Doçent ve 1982′de Profesör oldu. 1972 yılında Bağdat Üniversitesi’nde Türkçe dersleri verdi. Halen Edirne Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğre­tim üyesi. Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Töre, Devlet, Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinde, Hergün, Ortadoğu, Tercüman ve Yeni Düşünce gazetelerinde yayımladığı dil ve millî kül­tür konulu yazıları ile tanındı.Eserleri: 1. Lehcelü’l-Hakayık (1962, metin neşridir), 2. Kurtb’un Hüsrev ü Şîrin’i ve Dil Hususiyetleri (Doktora tezi, neşri: 1968), 3. Türk Dilinde Edatlar (Doçentlik tezi, neşri: 1972), 4. Milliyetçi Eğitim Sistemi (1972), 5. Türkçe’nin Ka­ranlık Günleri (1972), 6. Fuzuli (1972), 7. Milliyetçilik-Ülkücülük- Aydınlar (1975), 8. Türkiye’nin Çıkmazları (1975), 9. Yeni Bir Dünya (Hikâyeler, 1976). Hacıeminoğlu’nun ilmî makaleleri İ.Ü.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı dergilerinde çık­tı.