Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9141
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Tevfik Çaylak

Tevfik  Çaylak


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Tevfik Çaylak Yazıcıya Gönder
(1843-1892) Yazar. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik’tir. Bursa ve İstanbul’da çeşitli gazete ve dergiler çıkardı. Devlet memu­ru olarak çalıştı. İstanbul’da öldü. XIX’uncu yüzyıl yazarlarındandı.Çaylak adlı bir mizah gazetesi çıkardığı için bu isimle meşhur oldu. Tevfik Çaylak‘ın mizahî ya­zıları, makaleleri, İstanbul halkının günlük yaşayışını anla­tan eserleri var. Nasreddin Hoca fıkralarını derleyip, kendi imzası İle yayımlayan ilk yazarlardandı. Eserleri: 1. Kâfile-I Şuarâ (Şâirler tezkiresi, D harfine ka­dar), 2. Tandır, 3. Mahalle Kahveleri, 4. Kâğıthane, 5. Rama­zan Geceleri, 6. Meyhane (Son beş kitap “İstanbul’da Bir Sene” başlığı altında neşredildi, 1881-1883), 7. LetâiM Nas-reddin (1883), 8. Bû âdem (1883), 9. Hazîne! Letâif (1885, son üç kitapta Nasreddin Hoca fıkraları vardır), 10. Yadigâr-f Macaristan (1877), 11. Barbaros Hayreddln, 12. Âsâr-ı Peri­şan, 13. Zeyli Letâif ü’l-lnşâ, 14. Nevfidfr-i Zurafâ.