Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ebulgazi Bahadır Han

Ebulgazi  Bahadır  Han


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ebulgazi Bahadır Han Yazıcıya Gönder
(1605-1663) Tarihçi, yazar. Örgenç’te doğdu. Arapça ve Farsça öğrendi. 1641 yılında Hıyve Hanı olarak yirmi bir yıl hükümdarlık yaptı. Ölümüne kadar Buhara Özbekler’i, Safevî Şahları, Kalmuk Hanları ve Ruslar’la savaştı. Hıyve’de öldü. Türk milletinin tarihini şuurlu olarak öğrenmiş, şiir ile de uğraşmıştır. Çağatay Türkçesi ile eserler verdi. Eserleri: 1. Şecere-i Terfikime [XII'İnct asır Moğol Tarihçi­si Reşîdeddln'in Câmiü't-tevârih'inde bulunan Oğuz Desta­nı ile halk arasında yaşayan sözlü ve yazılı tarih rivayetleri­ni, diğer 20 Oğuz-nâme'yi karşılaştırarak bu eseri yazdı. Türkmenler'in tarihi hakkında bilgi veren bu eser yine Türk­menler arasında sevilerek okundu. 1659'da yazıldı. TDK. 1937'de fotokopisini neşretti. Tumansky 1892'de Rus­ça olarak Aşkabâd'da yayımladı.] 2. Şecere-i Türk [XV i ne i asrın İkinci yarısından 1663'e kadar gelen kendi soyunun tarihi. Türk ve Moğol tarihi hakkında da önemli bilgiler verdi. Sade bir dil ile yazılan eser müellifi öldüğü için yarım kalmış, oğlu Enûşe tarafından tamamlandı. Almanca ve Fransızca, Rusça ve İngilizce'ye tercüme edildi. Ahmed Vefİk Paşa Osmanlı Türkçesi'ne çevirerek Tasvir-i Efkâr ga­zetesinde tefrika etti (1864). Rıza Nur da Türkiye Türkçesi'­ne çevirip 1925'te bastırdı.