Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9148
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mithat Cemal Kuntay

Mithat Cemal Kuntay


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mithat Cemal Kuntay Yazıcıya Gönder
(1885-1956) Şâir, yazar. İstanbul’da doğdu. Selim Sırrı Bey’in oğlu Vefa Idadîsi’nden sonra Mekteb-i Hukuk’u bitirdi. Adalet Bakanlığt’nda çeşitli görevlerde çalıştı. Beyoğlu 4. Noteri iken İstanbul’da öldü. . Vatan ve millet sevgisi temalı epik ve lirik şiirleri ile 1908′-den sonra tanınmaya başladı. Şiirlerini aruz vezni ile yaz­dı. Tiyatro eserleri ve romanı, monografi çalışmaları da var. XX’nci yüzyıl sanatçılarındandı. Eserleri: 1. Türk’ün Şehnamesinden (1945, Şiirler), 2. Ke­mal (mensur piyes, 1912), 3. 28 Kânunuevvel (manzum pi­yes, 1918), 4. Üç İstanbul (roman, 1938, 1976, TRT’de filme çekildi), 5. Nefâis-i Edebiyye (nazım kısmı 1913), 6. Hitabet Dersleri (1914), 7. Edebiyat Defteri (1915), 8. Mehmet Akif (1939. monografi), 9. istiklâl Marşı Şâiri Mehmet Akif (1944), 10. Mehmet Akif (1948), 11. Sarıklı İhtilâlci Ali Süâvî (1946), 12. Namık Kemâl (monografi, 2 cilt 1944, 1956). F. Kadri Timurtaş şiirlerinden seçmeler yaparak önsöz ve bib­liyografya ilavesi ile Türk’ün Şehnâmesinden’i yeniden yayımladı (1971).