Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9145
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Yusuf Ziya Ortaç

Yusuf Ziya Ortaç


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Yusuf Ziya Ortaç Yazıcıya Gönder
Şâir ve yazar. İstanbul'da doğdu. Vefa İdâdîsi'ni bitirip Dârülfünun'da yeterlik imtihanı verdi. İzmit ve İstanbul'da öğretmenlik, Ordu milletvekilliği {1946-1950) yaptı. Akbaba dergisini çıkardı, istanbul'da öldü. Zin­cirlikuyu Mezarlığı'na gömüldü. XX'inci asır şâir ve yazarlarındandı. Kehkeşan, Türk Yur­du, Servet-i Fünun, Şâir, İnci ve Büyük Mecmua'da çıkan şiirleri ile tanındı. Akbaba ve Mer Ay dergilerindeki mizahî şiirleri ile meşhur oldu. ilk zamanlar aruz vezni ile yazdığı halde Millî Edebiyat cereyanına katılınca hece veznini tercih etti. Roman ve piyesleri de vardı. Beş Hececilerden biri­dir hece ölçüsü ile yazılmış manzum ve başarılı ilk piyesin sahib. Sağlam dili ve üslûbu vardı. Şiir kitapları: 1. Akından Akına (1916), 2. Cenk Ufukları (1917), 3. Âşıklar Yolu (1919), 4. Yanardağ (1928), 5. Kuş Cıvıltıları (Çocuk şiirleri, 1938), 6. Bir Rüzgâr Esti (1962). Piyesleri: 1. Binnaz (1919,1962), 2. Nâme (HHU), 3. Nikâhta Keramet (1923). Romanları: 1. Göç (1943), 2. Üç Katlı Ev (1953). Fıkraları: 1. Beşik (1943,1948), 2. Ocak (1943), 3. Sarı Çizmell Mehmet Ağa (1956), 4- Gün Doğma­dan (1960). Gezi, biyografiler, hatıra: 1. Göz Ucuyla Avrupa (1958), 2. Portreler (1960), 3. Bizim Yokuş (1966), 4. İsmet İnönü (1946, 1962). [Eserlerinin tam listesi Yeni Yayınlar dergisi Hazlran-1968 sayısındaydı.]