Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Kınalızade Hasan Çelebi

Kınalızade Hasan Çelebi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Kınalızade Hasan Çelebi Yazıcıya Gönder
(1546-14 Mart 1604): Yazar, şair. Bursa'da doğdu. Babası Kınalızâde Ali Efendidir. Devrinin yüksek kültür ve ilim muhitinde yetişti. Bursa Edirne ve İstanbul medreselerinde ders verdi. Halep, Kahire, Edirne, Bursa, İstanbul-Eyüp, Eski Zağra kadılıklarında bulundu. Kendisine arpalık olarak verilen Mısır'da Reşîd kasabasında vefat etti.

Hasan Çelebi, şairliğinden çok tezkiresiyle tanınmıştır. Tezkiretü'ş-Şuara'sı Anadolu sahasında beşinci, şair sayısı bakımından ikinci örneğidir. Tezkiresinde 600 şairi ve altı padişahı ele alır. Kendi zamanın şairleri hakkında başka yerde bulunmayan kıymetli bilgiler verir.