Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8873
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Talât Onay

Ahmet Talât Onay


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Talât Onay Yazıcıya Gönder
1885 yılında Çankırı'da doğdu. Çankırı ve Kastamonu idadîlerinde okudu. İstanbul Darulfünûnu Edebiyat Fakültesini bitirdi (1910). Kastamonu ve İzmir liselerinde öğretmenlik; Zonguldak ve Bolu'da maarif müdürlüğü yaptı. Çankırı ve Giresun milletvekili olarak TBMM'de bulundu (1923-1946). Ankara'da öldü.

Aruz ve hece ölçüleriyle şiirler yazdı. Halk Edebiyatı üzerine geniş araştırmalar yaptı. Kastamonu'da Tiraje adıyla haftalık bir edebiyat dergisi çıkardı (1910). İzmir'de Anadolu ve Duygu gazetelerinin başyazılarını yazdı. Bazı eserlerinde Çankırılı Ahmed Talat ve Sühâ Zâhir imzalarını kullandı. 1956 yılında öldü. Eserleri ölümünden sonra Cemal Kurnaz tarafından yayına hazırlanmıştır.

Şiirleri: Sarı Çiğdemler (C. Kurnaz, 1993). Araştırmaları: Aşık Dertli: Hayatı, Divanı (1928), Türk Halk Şiirlerinin Şekli ve Nev'i (1928; Türk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i adıyla C. Kurnaz yayınladı, 1996), Çankırı Şairleri (2 cilt, 1931-1933), Âşık Tokatlı Nurî (1933), Dâstan-ı Ahmet Haramî (1933), Bir Bilgiçin Tenkidini Tenkit (1937), Kızılbaş Şiirinde Sual-Cevap (1953), Türk Edebiyatında Mazmunlar (C. Kurnaz, 1992), Münacât Antolojisi (1992), Millî Mücadele Yazıları (C. Kurnaz, 1995), Türk Şiirlerinin Vezni (C. Kurnaz, 1996).

Cemal Kurnaz'ın Ahmet Talat Onay'ın hayatı ve eserleri üzerine bir incelemesi bulunuyor: Ahmet Talat Onay, (1990).

Ahmet Talât Onay kitapları