Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9145
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İsmail Hakkı ÜLKMEN

İsmail Hakkı ÜLKMEN


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Hukukçular

İsmail Hakkı ÜLKMEN Yazıcıya Gönder
1317 (1901) yılında İstanbul'da doğan Ülkmen, Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalışmış ve 1936 yılında Maliye Ba­kanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne, 1942 yılında iseMa­liTetkik Heyeti Reisliğine atanmıştır. 2.2.1942 tarihinde İstanbul Milletvekili olarak Parlamentoya girmiş, 1946 yılında Başbakanlık Genel Teftiş Başmüşavirliğine, 1947 yılında ise Başbakanlık Müsteşarlığı görevlerine getiril­miştir. 1950 yılında Emekli Sandığı İdare Meclisi Reisliği­ne atanan Ülkmen, 22.9.1960 tarihinde Danıştay Dör­düncü Daire Başkanlığına seçilmiştir. 24.5.1962 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Ülkmen, 8.2.1965 ta­rihinde vefat etmiştir.