Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Kemal Ümmî

Kemal Ümmî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Kemal Ümmî Yazıcıya Gönder
(? - 1475): Şair. Niğde'de doğduğu söylenir. Muhammed Bahaeddin-i Erzincanî'nin halifelerindendi. Hayatı mankabevîdir. Şiirde Yunus Emre'nin yolunda yürümüş, çağdaşları ve sonrakiler üzerinde büyük tesir uyandırmıştır. Karaman'da öldü.

Aruz vezniyle kaside, gazel, mesnevî gibi klasik nazım şekilleri ve tekke şiiri örnekleri verdi. Sade bir Türkçe kullanmıştır. Divan'ı Türk dili tarihi bakımından önemlidir.