Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İbrahim Hilmi Senil

İbrahim Hilmi Senil


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Hukukçular

İbrahim Hilmi Senil Yazıcıya Gönder
1903 yılında Cirit Kandiye'de doğan Senil, 1930 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İktisat Vekâletinde müşavir avukat olarak çalışmaya başlamış, daha sonra aynı Bakanlığın ve Sümerbank Genel Mü­dürlüğünün Hukuk Müşavirliklerinde ve Ekonomi Ba­kanlığı İstanbul Bölgesi Ekonomi Müdürlüğü ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 16.5.1947 tarihinde Danıştay Üyeliğine atanan Senil, 9.2.1952 tarihinde Danıştay Birinci Daire Başkanlığına ve 22.9.1959 tarihinde de Danıştay Başkanlığına seçilmiştir. Danıştay Üyesi iken 20.10.1948 ve 29.9.1951 tarihlerin­de Danıştay Genel Kurulunca iki kez üçer yıllık dönem­ler için Uyuşmazlık Mahkemesine üye olarak seçilen Senil, Milli Birlik Komitesinin seçimiyle 27 Mayıs Devri­minden sonra kurulan Yüksek Soruşturma Kurulunda görev almıştır. 26.10.1961 tarihinde Danıştay Başkanlığı görevine dö­nen Senil, 27.5.1962 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmiştir. 8.7.1966 tari­hinde Başkan seçilen Senil, 14.7.1968 tarihinde emekli olmuş ve 25.2.1981 tarihinde vefat etmiştir.