Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Muhittin GÜRÜN

Muhittin GÜRÜN


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Hukukçular

Muhittin GÜRÜN Yazıcıya Gönder
1330 (1914) yılında Çankırı'da doğan Gürün, 1934 yılın­da Mülkiye Mektebinin (Siyasal Bilgiler Fakültesi) Mâli Şubesini bitirmiştir. Devlet hizmetine Maliye Bakanlığında başlamış, Birinci Sınıf Maliye Müfettişliğine kadar yükselmiştir. 1946 yı­lında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mâli Kontrol Genel Mü­dür Yardımcılığına, 1949 yılında aynı Bakanlığın Müste­şar Yardımcılığına, 1950 yılında Bütçe ve Mâli Kontrol Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Gürün, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 17.12.1951 tarihinde Sayıştay Daire Başkanlığına, 22.12.1954 tarihinde de Sayıştay Birinci Başkanlığına se­çilmiş; Sayıştay Genel Kurulunca 22.12.1960 tarihinde Temsilciler (Kurucular) Meclisine üye seçilmesi üzerine 6.1.1961 tarihinde görevinden izinli olarak ayrılmış, 26.10.1961 tarihinde Sayıştay Birinci Başkanlığına geri dönmüştür. Sayıştay Genel Kurulunca 30.4.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Gürün, 19.3.1979 tari­hinde emekliye ayrılmış ve 29.9.2004 tarihinde vefat et­miştir.