Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ali Rüştü ARAL

Ali Rüştü ARAL


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Hukukçular

Ali Rüştü ARAL Yazıcıya Gönder
1331 (1915) yılında Gönen'de doğan Aral, 1937'de İstan­bul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra kısa bir süreAn­karaHususi Muhasebe Şefliği yapmıştır. Askerlikten sonra Devlet Şûrası (Danıştay) sınavını kazanarak 2. Sı­nıf Mülâzımlığa atanmıştır. 1948 yılında Danıştay Kanunsözcülüğüne getirilmiş ve 1951 yılında Danıştay'dan ayrılarak Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Mu-hakemat Genel Müdürlüğü Müşavir Avukatı olarak ça­lışmaya başlamış, daha sonra aynı Genel Müdürlükte Hazine Avukatlığı yapmıştır, 1956-1958 yıllarında İktisat ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Heyeti Reisliği Uzmanlığı, Ti­caret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Uzmanlığında bulunmuştur. 1953 yılından sonra sırası ile Sanayi Ba­kanlığı Sanayi Dairesi Reis Muavinliği, Maden DairesiRe­isMuavinliği yapmıştır. 1962 yılından itibaren Tarım Ba­kanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevinde bulunan Aral, 1965 yılında Anayasa Mahkemesince Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 14.7.1978 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilmiş ve 15.11.1980'de emekliye ayrılmıştır.