Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Kemal Edib Kürkçüoğlu

Kemal Edib Kürkçüoğlu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Kemal Edib Kürkçüoğlu Yazıcıya Gönder
(1902- 15 Nisan 1977): Şair, yazar. Urfa'da doğdu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Fakülte kütüphane müdürlüğü, A.Ü. İlahiyat Fakültesi ile DTCF'de tasavvuf tarihi ve Osmanlıca hocalıkları, MEB'de Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Din Eğitimi ve Öğretim Dairesi Müdürlüğü, Gazi Eğitim Enstitüsünde Türk edebiyatı hocalığı, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü müdürlüğü yaptı. 1968'de emekliye ayrıldı. İstanbul'da öldü; Zincirlikuyu'da toprağa verildi.

Dinî muhtevalı şiirler yazdı, ilmî araştırmalar yayınladı.

Eserleri: Fatih Mehmet II Vakfiyeleri (1938), Urfa Ağzı (Urfa ağzının grameri ve Urfa ağzından derlemeler, 1945; 2. bs., 1991), Fatih ve Şiirleri (1946), Risale-i Muammeyât (Fuzûlî'nin 190 Farsça ve 40 Türkçe muamması, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, VII/I, 1949, s. 61-109), Kırk Hadis Tercümesi (1951), İmanda Birlik Vatanda Dirlik (1955), Beng ü Bade (Fuzûlî'nin eseri, 1955), Din ve Milliyet (1956), Rind ü Zâhid (Fuzûlî'nin eseri, 1956), Radyoda Dinî ve Ahlâkî Konuşmalar I-V (1956), Dinde Reform Meselesi (Osman Nuri Çerman'ın Dinde Reform'una reddiye, 1957), İslâm Dinine Toplu Bir Bakış (1961), Süleymaniye Vakfiyesi (1962), Seyyid Nesimî Divanı'ndan Seçmeler (1973), Şeyh Muhammed Nasuhî-Hayatı, Eserleri Divanı, Mektupları (1996?), Osman Şems Efendi Divanından Seçmeler (1996). Teksir edilen eserleri: İslâm Dini Esasları Ders Notları, Tasavvuf Tarihi Ders Notları (Ankara İlâhiyat Fakültesi Kütüphanesi). Tahirü'l-Mevlevî'nin Edebiyat Lügati'ni de yayına hazırladı (1973).