Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9148
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Eyüp Sabri Hayırlıoğlu

Eyüp Sabri Hayırlıoğlu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Bürokratlar

Eyüp Sabri Hayırlıoğlu Yazıcıya Gönder
(1886 - 1960) Türkiye Cumhuriyetinin 4. Diyanet İşleri Başkanı olan Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, 1886 yılında Konya'da doğdu. Hayırlızâdelerden Mehmet Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini Konya'da yaptı ve küçük yaşta hâfız oldu. Zamanın din alimlerinden Sivaslı Ali Kemâli ve Yalvaçlı Hacı Ömer Efendilerden okudu. Daha sonra, Konya'da Dârü'l-Fünun'un Hukuk şubesi açılınca oraya devam etti ve birincilikle mezun oldu. İstanbul'da müderris muavinliği, Uşak Müddeiumumiliği görevlerinden sonra Konya'ya gelerek avukatlığa başladı. E.Sabri Hayırlıoğlu, ikinci dönem Konya Mebusu olarak seçildi. Daha sonra mebusluktan çekilen ve Konya'ya dönerek tekrar avukatlığa başlayan Hayırlıoğlu, bir ara ticaretle de meşgul oldu. 1951 yılında, Diyanet İşleri Başkanı oldu. Dokuz yıl kadar bu görevi sürdürdükten sonra, 1960 yılında emekliye ayrıldı. 8 Ekim 1960 tarihinde Ankara'da vefat etti.