Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Fatma Esma Nayman

Fatma Esma Nayman


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Milletvekilleri

Fatma Esma Nayman Yazıcıya Gönder
(1899 - 1967) İlk Kadın Milletvekillerinden. Kadınların ilk kez oy kullandığı T.B.M.M. 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Esma Nayman Seyhan Miletvekili olarak meclise girdi. Ara seçimlerle kadın milletvekili sayısı sayı 18'e ulaştı. Hasip Bey ile Melek Hanım’ın kızı olarak 1899 yılında İstanbul’da doğdu. İngilizce, Fransızca ve Rumca bilen Esma Nayman Bezmialem Kız Lisesi’nde yedi yıl Fransızca öğretmenliği yaptı. 1927 Yılında Adanalı Avukat Zihni Bey ile evlenerek Adana’ya yerleşen Esma Nayman 1928 yılında oğlu Erdem’i dünyaya getirdi. Atatürk Türk kadınını Meclis’te görmek isterken Esman Nayman adını öneren Muzaffer Göker oldu. Atatürk de Esma Nayman hakkında inceleme yaptırdı. Süreyya Özgeevren’in yaptığı inceleme olumlu bulundu. Esma Nayman V.Dönem seçimlerinde Seyhan’dan Milletvekili seçildi. 10 Şubat 1935’te aldığı seçim tutanağı ile 1 Mart 1935’te Meclis’e katıldı ve tutanağı 7 Mart 1935’te onaylandı. Dönem boyunca İktisat ve Maliye Encümeni’nde üye ve katip olarak görev yaptı. Genel Kurul’da, 1936 yılı Bütçe Kanunu (Muvazene-i Umumiye Kanunu) görüşmelerinde bir konuşma yaptı. Esma Nayman; suçlu çocuklar meselesi üzerine yaptığı uzun konuşmasında, çocukları suça iten nedenlerin araştırılmasını ve çocuklara ağır cezalar vermek yerine onları ülkeye yararlı bireyler olarak yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılması gerçeğine dikkat çekmişti. Çocuğa kelepçe vurulmasına karşı çıkıyor, çocuklar için hapishane yerine “Çocuk Islah Evleri”nin oluşturulması için teklifte bulunmuştu. Ayrıca Adalet Bakanını (Adliye Vekilini), çocuk mahkemeleri kurulmasını isteyen bir tasarı ile mecliste görmek istediğini belirtmişti. Esma Nayman Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti) 1937 yılı bütçesi, turist gemilerinden alınan resimlerden bazılarının af ve tenziline dair kanun dolayısıyla da çeşitli konuşmalar yaptı. 1946’da Anadolu Ajansı’nda Fransızca, İngilizce mütercimliği yaptı. Milletlerarası Kadınlar Konseyi Üyeliği ve Türkiye Kadınlar Konseyi Genel Sekreterliği'de yaptı. Adana’nın ilk kadın Milletvekili olan Ayman, Adana Belediye Meclisi üyeliğinde de bulundu. Bir dönem milletvekilliği yapan Nayman 1967'de vefat etti.