Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Friedrich Engels

Friedrich Engels


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Felsefeciler - Filozoflar

Friedrich Engels Yazıcıya Gönder
28 Kasım 1820'de, Prusya'nın Rhine şehrindeki Barmen bölgesinde doğdu. Ailesi zengindi. Barmen ve Salford'da kumaş fabrikaları vardı. Engels on üç yaşında okula başladı, fakat kendisinden iş adamı olmasını istendiği için on yedi yaşında okuldan alındı ve babasının fabrikasında çalışmaya başladı. Çıraklık eğitimi için 1838'de Bremen'e yollandı.

Engels Bremen'de Hegel okumaya başladı. Aynı yıl ilk şiirini yazdı ve diğer edebî türlerle ilgilenmeye başladı. Endüstrileşmenin toplum tabanında yarattığı tahribata dair yazılar kaleme aldı ve bunları gazetede yayımladı. Yazıların kendisine ait olduğunun anlaşılmaması için 'Friedrich Oswald' takma adını kullandı.

1841'de Prusya ordusundaki askerî görevini yerine getirmeye başladı. Görev gereği Berlin'e gönderildi ve Berlin Üniversitesi'nde verilen derslere katıldı. Bu yolla, Genç Hegelcilerle de iletişim kurdu. Ren Nehri gazetesinde (Rheinische Zeitung), istihdamsızlık ve işçilerin katlanmak zorunda olduğu kötü hayat şartları hakkında makaleler yazmaya başladı.

Engels, 1842'de, dikiş ipliği üreten Ermen ve Engels Victoria İmalathanesi'nin ofisinde çalışması için ailesi tarafından Manchester'a gönderildi. Yolculuğunun başında Ren Nehri gazetesinin Cologne'daki ofisine uğradı ve burada, gazetenin sahibi Karl Marks'la, Manchester'a vardığında ise hayat arkadaşı Mary Burns'le tanıştı. Çift evliliğe karşı olduğu için evlenmeden yaşamaya başladı.

Engels, 1843'te, 'Politik Ekonomi Eleştirisinin Ana Hatları' adlı, ekonomiyle ilgili ilk yazısını kaleme aldı. Bu yazı Paris'e gönderildi ve Karl Marks tarafından 1844'te basıldı. Yanı sıra, Manchester'daki gecekondular, çocuk işçiler, çevre kirliliği ve aşırı iş yükü üzerine yazılar yazıp bunları Marks'a yolladı. Engels, gazetecilik ve politikayla ilgilenmeye devam etti. İşçilerle ve bir işçi hareketi olan Çarizm'e mensup Çartistlerle görüşmeye başladı.

1844'te Almanya'ya dönmeye karar verdi. Kendini materyalist ve bilimsel sosyalist olarak tanımladı. Karl Marks'la çalışmak için bir süre Paris'te kaldı. Marks 1843'ten beri Paris'te yaşamaktaydı. Ren Nehri gazetesi Prusya Hükûmeti'nce yasaklandığından, Marks, Paris'te 'Alman-Fransız Vakayinamesi' adlı bir gazete çıkarmaya başlamıştı. Engels, Marks'la 28 Ağustos 1844'te Paris'te buluştu ve 'Kutsal Aile'yi yazmasına yardım etmek için Paris'te kaldı. Kitap 1845'te yayımlandı. Engels, aynı yıl, o güne dek kaleme aldığı makalelerini bir araya getirerek 'İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu' başlığı altında Almanya'da yayımladı. Kitap 1887'de İngiltere'de de basıldı.

Engels ile Marks bu dönemde gizli devrimci örgüt olan Adalet İçin Birlik'le haberleşmeye başladı. Fakat Marks, Hükûmet tarafından Fransa'dan kovuldu. Eşi ve kızıyla beraber Brüksel'e yerleşti. Engels ise Barmen'deki evine döndü. Sonra Brüksel'e gitti ve Marks'la beraber 'Alman İdeolojisi' kitabını yazmaya koyuldu. Barmen'deyken, Marks'ın kitabının Brüksel'de basılması için Sosyalistlerle görüşüp para topladı.

Engels ile Marks 1845 ila 1848 arasında Brüksel'de yaşadı. Vakitlerinin çoğu, Brüksel'deki Alman işçileri örgütlemekle geçti. Alman Komünistler Birliği'ne katıldılar. Birlik, Marks ve Engels'i, komünizmin ilkelerini açıklayan bir kitapçık yazmakla görevlendirdi. Kitapçığın adı 'Komünist Parti Manifestosu' olarak belirlendi ve 21 Şubat 1848'de basıldı.

1848'de Fransa'da bir devrim oldu. Bu devrim diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı. Bu olaylar üzerine Engels ve Marks Prusya'ya, Cologne'a döndü. Orada Yeni Ren gazetesini çıkarmaya başladılar.

Prusya'da Baden ve Palatinate bölgelerinde ayaklanma yaşanınca, Engels 1849'da Bavyera Krallığı'na gitti. Bu devrim neticesinde gazeteler sansürlendi. Darbe sonrasında Marks, Prusya vatandaşlığından çıkarılmak suretiyle ülkeden kovuldu. Önce Paris'e, sonra Londra'ya gitti. Engels Prusya'da kaldı ve güneyde başlayan silahlı bir ayaklanmaya katıldı. Ayaklanma bastırıldı. Engels bu ayaklanmadan sağ kurtularak İsviçre'ye sığındı, ardından İngiltere'ye geçti. Prusya 6 Haziran 1849'da Engels'i arananlar listesine koydu.

Engels İngiltere'ye gitti. Marks'ın 'Kapital' adlı eserinin basılmasına yardım edebilmek için Manchester'deki aile şirketine tekrar girmeye çalıştı. Kendisini gözetleyen polislerin aklını karıştırmak için, sahte isim ve ikametgâh adresleri kullandı. Bu dönemde hem 'Alman Köylü Savaşı' kitabını yazdı hem de aile şirketinde memur olarak çalışmaya ve gazetelerde makale yazmaya devam etti. 1864'te şirketin ortaklarından biri oldu. Beş sene sonra emekliye ayrılarak kendini çalışmalarına verdi.

Engels hayat arkadaşı Mary Burn'ü kalp krizinden 1863'te kaybetti. Marks ise 1883'te öldü. Bu tarihten sonra Engels, Kapital'in bitmemiş bölümlerini yazmaya koyuldu.

Friedrich Engels gırtlak kanseri yüzünden 5 Ağustos 1895'te, Londra'da öldü.

Önemli eserleri şunlardır: Kutsal Aile, 1844; İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu, 1845; Bay Eugen Dühring'in Bilimde Devrimi, 1878; Sosyalizm: Ütopik ve Bilimsel, 1880; Doğanın Diyalektiği, 1883; Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, 1884.