Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Rıdvan

Ahmet Rıdvan


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Rıdvan Yazıcıya Gönder
(XVI. yy.): Şair. Ohrili olduğunu şiirinde söyler. "Tütünsüz" veya "Bîduhan" lâkabıyla anılır. II. Bayezid, Yavuz Selim ve Kanunî devirlerinde yaşamış, defterdarlık ve sancak beyliği yapmıştır. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmiyor; 1528-1538 tarihleri arasında Edirne'de öldüğü sanılıyor. Edirne'de Ağaçpazarı semtinde kendi adıyla anılan bir medresesi bulunduğu kaynaklarda geçer.

Ahmed Rıdvan hamse sahibi divan şairlerimizdendir. 27.000 beyit tutarında altı mesnevîsi ile bir divanı vardır.

Eserleri: Divan, İskendernâme, Leylâ ve Mecnûn, Hüsrev ü Şîrîn, Rıdvâniye, Mahsenü'l-Esrâr, Heftpeyker.

İsmail Ünver, 'Ahmed Rıdvan'ın Hayatı, Eserleri ve Edebî Şahsiyeti' başlıklı doçentlik tezi hazırlamıştır (1982).