Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Reşit Rey

Ahmet Reşit Rey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Reşit Rey Yazıcıya Gönder
1870 yılında İstanbul'da doğdu. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesini, Mülkiye Mektebinin idadî ve âli (yüksek) kısmını bitirdi (1888). 16 yıl mabeyin kâtipliğinde çalıştı (1890-1906). Kudüs mutasarrıflığı (1906), Halep valiliği (1908), Galatasaray Sultanîsi öğretmenliği (1910-1912), Dahiliye Nâzırlığı (1912) yaptı. 23 Ocak 1913 Babıâli Baskınıyla iktidar tekrar İttihatçılara geçince Avrupa'ya kaçtı. Mütarekeden sonra 1919'da Türkiye'ye döndü. Tekrar Dahiliye nazırlığına getirildi (1919-1920). Sevr Antlaşmasına karşı çıktığı için istifa etti. Daha sonra resmî görev almadı.14 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'da öldü.

İlk şiirleri 'Nevha' Gülşen dergisinde çıktı (1885). Şiir ve yazıları Sonra Mekteb, 1896'tan itibaren H. Nâzım imzasıyla Servet-i Fünûn dergisinde yayınlandı. Servet-i Fünûn edebî topluluğun önde gelen isimleri arasında yer aldı.

Şiirlerinde hayallerle yüklü ferdî duygular öne çıkar. Şiirlerini kitaplaştırmamıştır.

Eserleri: Nazariyat-ı Edebiye (Edebiyat bilgileri, 2 cilt, 1912), Gördüklerim, Yaptıklarım (Hatıraları, 1890-1923; yayımı, 1947). Çevirileri: J. Rasin Külliyâtından ( I, 1934; II, 1934, III, 1943; IV, 1945), Enéide, I, II (Virgilius'tan, 1936).