Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Pepe Salih Paşa

Pepe Salih Paşa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Siyasetçiler

Pepe Salih Paşa Yazıcıya Gönder
(d. 1813 İstanbul Osmanlı İmparatorluğu) - (ö. 26 Temmuz 1861 İstanbul Osmanlı İmparatorluğu), Türk siyasetçi.

Zaptiye Müşiri Pepe Mehmed Paşa'nın büyük oğludur. Tahsilini Enderûn-i Hümayun'da tamamlamış, askerlik mesleğinde süvari miralaylığına kadar yükselmiştir. Daha sonra askeri rütbesi mülkiyeye dönüştürülerek Mir-i Miran olmuştur.

Bingazi, Beyoğlu ve Canik Mutasarrıflıkları görevlerinden sonra, yeni kurulmuş olan İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanlığı) görevine 25 Temmuz 1855 tarihinde getirilmiştir. Bu görevde 14 Kasım 1855 tarihine kadar kaldıktan sonra azledilmiştir. Filibe, Tırnova, Varna ve Gümülcine'de kaymakamlık yapmıştır. Ardından 4 yıl süreyle Amasya'da görev yapmış, gözleri rahatsız olduğu için görevden çekilmiştir.

Babası Mehmed Paşa'nın vefatından sonra Sultan Abdülaziz tarafından babasının yerine Zaptiye Müşirliği'ne tayin edilmek istenmişse de gözlerinden rahatsız olduğu, hiç maaş ve memuriyeti olmadığı arzedilmiş, bunun üzerine mutfak masrafı adıyla Maliye Nezareti'nden kendisine 4.000 kuruş maaş tahsis edilmiştir.

Son zamanlarında rütbesi Rumeli Beylerbeyliği'ne terfi etmiştir. Ölümünün ardından Süleymaniye Camii hazinesine defnedilmiştir.