Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İsmail Parlatır

İsmail Parlatır


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İsmail Parlatır Yazıcıya Gönder
(1946- ): Yazar, araştırmacı. Orta tahsilini Konya'da yaptı. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi (1971). Mezun olduğu fakülteye asistan olarak girdi (1971). "Recaî-zade Mahmut Ekrem, Hayatı-Sanatı-Eserleri" konulu teziyle doktor (1975), "Tanzimat Hikâye ve Romanında Kölelik" teziyle doçent (1982), "Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat Yazıları" adlı takdim teziyle profesör oldu. Türk Dil kurumu Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. TDK'nun Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu başkanlığını yürüttü.

İsmail Parlatır, Yeni Türk Edebiyatı sahasında yaptığı çalışmalarıyla tanınır.

Araştırmaları: Tanzimat Sonra Osmanlıca Metinler (Olcay Önertoy ile, 1978), Recaî-zade Mahmut Ekrem-Hayatı, Sanat, Eserleri (1983), Recaî-zade Mahmut Ekrem (1986), Ali Ekrem Bolayır (1987), Tanzimat Edebiyatında Kölelik (1987), Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat Yazıları (1987), Türkçe Sözlük (Müşterek, 1988; genişletilmiş yeni bs., Nevzat Gözaydın, Hamza Zülfikar ile, 1998), Geçmişten Günümüze Türkler ve Türkiye (1991), Yabancı Gözüyle Türkler ve Türkiye (1994), Okul Sözlüğü (Müşterek, 1994), Gönülden Gönüle (Fuat Bayramoğlu'nun Hatıraları, 1994), Bütün Eserleri-Recaîzade Mahmut Ekrem, Tiyatroları (Nurullah Çetin, Hakan Sazyek ile, 1997), Bütün Eserleri-Recaîzade Mahmut Ekrem, Hikâye ve Romanı (N. Çetin, H. Sazyek ile, 1997), Recaîzade Mahmut Ekrem-Şiirleri (N. Çetin, H. Sazyek'le, 1997), Genç Kalemler Dergisi (N. Çetin ile, 1999), Tevfik Fikret-Bütün Şiirleri (N. Çetin ile, 2001), Tevfik Fikret (2003), Şinasi (2003).

İsmail Parlatır kitapları