Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Âşıq Musa

Âşıq Musa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Âşıq Musa Yazıcıya Gönder

(XIX. yüzyıl)
19. yüzyıl âşıklarından olup, doğum ve ölüm tarihi belli değildir. Ancak, onun doğum yeri ola-rak Göyçe yöresinin Ağkilse köyü olduğu bi-linmektedir.

Elde bulunan şiirlerinden anladığımıza göre, tahsil görmüş, Özellikle de divan şiiriyle yakından ilgilenmiştir. Şiirlerinin çok az bir kısmı, günümüze kadar ulaşmış olup, koşma, geraylı, mü-hemmes ve divanî gibi türlerdedir.

Diğer 19. yüzyıl Azerî âşıklarında olduğu gibi, Âşıq Musa'nın şiirlerinde de, sosyal konular, halkın problemleri, insanların karşılaştığı zorluklar, saz ve sözün önemi, vs. gibi konular işlenmiştir. Şiirlerinden öğrendiğimize göre, Âşıq Musa, sazlı-sözlü meclislere katılmıştır. Bu cümleden olmak üzere, Dağıstan, Rusya, Gürcistan, Orta-Asya ve Türkiye'ye de gittiği anlaşılmaktadır.