Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9144
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Âşıq Esed

Âşıq Esed


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Âşıq Esed Yazıcıya Gönder

(Büyük Garakoyunlu, 1874 -1951)
20. yüzyıl âşıklarından olup 1874 yılında "Basarkeçer" bölgesinin "Büyük Garagoyunlu" köyünde doğmuş; 1951 yılında vefat etmiştir.

Esed'in babasının asıl memleketi Tovuz bölgesinin Bozalganlı köyüdür. Daha sonraları 'buradan ayrılarak "Büyük Garagoyunlu" köyüne yerleşmiştir. Esed oniki yaşlarında iken babası vefat etmiştir. Bundan sonra beş yıl kadar "mudurlug" yapan Esed, bu arada âşıklığa karşı da ilgi duymaya başlamıştır. Bunun üzerine ünlü âşık Elesger'e çırak olur ve orada dört yıl kadar çalıp çağırır.

Halk şiirinin hemen hemen bütün türlerinde çalıp söyleyebilen Esed, Köroğlu hikâyesini de çok güzel anlatan usta bir meddahtır.

Esed, 1928 ve 1938 yıllarında yapılan Azerbaycan Aşıkları Kurultayına katılmış ve âşıkların çeşitli meseleleri ile ilgilenmesi yüzünden "şeref nişanı" ile de taltif edilmiştir. Esed hece vezninin dışında klasik tarzda da çok güzel şiirler söylemiştir. Bilhassa geraylı, deyişme (atışma) ve muhammes şekillerinde oldukça başarılıdır. "Ermeni Gizi" isimli zincirleme muhammesi onun sanat yönünü gösteren önemli bir şiiridir.
Can alan getme dayan,
Bil meni candan eledin,
Tebiet bezek vurub,
Şövqeti şandan eledin,
Kirpiklerin ox kimidir,
Qaşı kamandan eledin.
Oxuyurdum qumru kimi,
Meni lisandan eledin,

E. Ahundov'dan öğrendiğimize göre bir çok âşığın ustası olan Esed, "Nizami ve Afag" adlı bir da halk hikâyesi tasnif etmiştir.

Aşık Esed'le ilgili olarak Himmet Elizade küçük bir kitap yayımlamıştır (1939). Ayrıca R. Abdullayev ve R. Helilov da "Aşıg Esed, Seçilmiş Şe'rler" (1979) adlı bir kitap yayımlayarak âşığın seçme şiirlerim bir araya toplamışlardır.