Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Âşıq Ah

 Âşıq Ah


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Âşıq Ah Yazıcıya Gönder

(Göyçe, 1801 - Göyçe, 1911)
19. yüzyıl Azerbaycan âşık şiirinin üstadlarmdandır. Tahminen 1801 yılında Göyçe civarında Qızılvenk köyünde dünyaya gelmiştir. 16-17 yaşlarında iken âşıklıkla uğraşmaya başlamış, çok kısa bir süre içerisinde kendisini bu sanatta kabul ettirmiştir.
Âşıq Ali'nin, çok sayıda çırağı vardır. Bunlardan birisi de 19. yüzyıl Azerbaycan âşıq şiirinin büyük ustası Elesger'dir. Rivayete göre; ustaçırak, bir düğüne katılmışlar, deyişmede (atışmada) Aşıq Ah yenilmiştir. Bir başka rivayette ise; Aşiq Ali'nin, çırağına bilerek yenildiği ve sazını ona teslim etmek istediği Elesger'in ise, buna itiraz ederek;
"Bir şeyird ki üstadına kem baxar,
Onun gözlerine ağ damar, damar/'
misralarıyla cevap verdiği söylenir.

Âşıq Alı, sadece Azerbaycan ve Kafkasya'da değil, Türkiye'de de tanınan âşıklardan birisidir. Onun Türkiye'ye gezisi, burada âşıqlarla atışması, vs.; "Âşıq Ali'nin Türkiye Seferi" adlı halk hikâyesinde anlatılmaktadır. Bunun yamsıra, Ali'nin, gençlik döneminde yaşadığı bir aşk macerasını; "Aşıq Alı ve Esmer" adlı halk hikâyesinde bulabilmekteyiz.
Aşığımızın; geraylı, koşma, tecnis, divanî, mühemmes gibi türlerde şiirleri vardır. Şiirlerinde sadeliği tercih eden aydın bir âşıktır.

Âşıq Alı, tahminen 1911 yılında, doğduğu köyde ölmüştür.