Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Âşık Hıfzı

Âşık Hıfzı


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Âşık Hıfzı Yazıcıya Gönder

(19. Yüzyıl)
Aşık Hıfzı'nm hayatı, şairliği hakkında yeterli bilgi yoktur. Edebiyat tarihimize bırakmış olduğu iki destandan Destan-ı Plevne Muharebesi'nin son dörtlüğünden Sofyalı olduğu ve destanın 1294 (1877) yılında yazıldığı öğrenilmektedir.

Destan-ı Plevne Muharebesi, ilkin Cahit Öztelli'nin "Uyan Padişahım" adlı eserinde ele alın-mış, ancak burada sadece 34 dörtlüğü verilmiştir. Daha sonraları yapılan araştırmalar sonucu, destanın 42 dörtlükten oluştuğu ortaya çıkmıştır (Mehmet Çavuş, Balkan Türkleri'nin Sesi, 1991, s. 2, sf. 30). Prizrenli Aşık Ferkî'nin oğlu Kâmil'in cöngünde ve 1956 yılında Şumnu "Nüvvab" kütüphanesinin tamiri sırasında bulunan bir cönkte de destan 42 dörtlüklüdür. Destan-ı Plevne Muharebesi'nde 1877 Türk-Rus Savaşı anlatılmaktadır. Aşık Hıfzı'nm ikinci bir destanı da Destan-ı Aşık u Ma'şuk başlığını taşımaktadır.