Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İsmail Hakkı Eldem

İsmail Hakkı Eldem


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İsmail Hakkı Eldem Yazıcıya Gönder
(1871 - 1944) : Yazar. İstanbul'da doğdu. Fevziye Rüşdiyesini ve Mülkiye Mektebini bitirdi (1889). Hariciye Nezaretine girdi. Marsilya ve Münih başkonsolosluğunda bulundu. İkinci Damad Ferid hükûmeti tarafından başkonsolosluktan azledildi (19199. İstanbul'da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığında gömülüdür.

İl yazıları Nahl-ı Emel dergisinde çıktı (1886). 1891-1894 yıllarında Mekteb dergisinin başyazarlığını üstlendi. İsmail Hakkı Eldem, şiir, biyografi ve inceleme kitapları, tercümeleri yayınladı.

Eserleri: Müntehabat-ı Teracim-i Meşahir (İbrahim Fehim ile, 1891), Türk Muharrirleri (4 kitap, 1892-1895), Muasır Şairlerimiz (1895), Osmanlı Meşahir-i Üdebâsı (Muallim Naci'nin monografisi, 1895), Sevda-yı Hazan yahud Teessür (Bir kısmı Mekteb dergisinde çıkan tercüme ve telif şiirleri, 1892), İki Hakikat (Adapte iki uzun hikâye, 1895).

İsmail Hakkı Eldem, Lamartine, Baudelaire, Maurois, Bourget, Shakespeare, Flaubert, Tolstoy gibi yazarlardan çok sayıda şiir ve roman çevirmiştir.