Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - III. Vlad

III. Vlad


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Tarihî kişilikler Hükümdarlar

III. Vlad Yazıcıya Gönder
Vlad, 1428'de, Macaristan Krallığı'nın Transilvanya voyvodasında (eyaletinde), Basarab Hanedanı'nın Draculeşti koluna mensup olan ve voyvodalık (savaş lortluğu ve yöneticilik) yapan soylu bir ailede doğdu. III. Vlad, III. Vlad Dracula, Kazıklı Voyvoda ve Vlad Tepeş adlarıyla tanınmıştır.

Babası II. Vlad'dır. 'Vlad Dracul' olarak da bilinmektedir. Slovence 'Dracul' kelimesi, Latince 'draco'dan gelmiş olup 'ejderha' demektir. Dolayısıyla 'Vlad Dracul', 'Ejderha Vlad' anlamına gelmektedir. Vlad Dracul bu unvanı, 1408'de, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ilerleyişini durdurmak amacıyla askerî düzenle kurulan Ejderha Topluluğu'na üye olunca almıştır. Vlad Dracul'un oğlu 'Vlad Dracula'nın adı ise, 'Ejderhanın Oğlu Vlad' anlamına gelmektedir. Slovencede 'a' eki, iyelik bildiren ek konumundadır. Fakat Vlad Dracula, 'dracul' kelimesinin anlamını genişletmiştir. Modern Romancada 'dracul', 'şeytan' anlamına gelmektedir.

Vlad'ın babası II. Vlad, Travsilvayna Voyvodası John Hunyadi'yle (Hünyadi Yanoş'la) bir anlaşmazlığa düştü. II. Vlad, Osmanlı Devleti'nin o zamanli sultanı II. Murad'a biat etmeyi ve ona vergi ödemeyi kabul etti, ama Hünyadi Yanoş bunu reddetti. II. Vlad'ı, kuzeninin oğlu II. Vladislav'a öldürttü ve II. Vladislav'ı Eflak'ın voyvodası tayin etti.

Vlad, babasının ve ağabeyi Mircea'nın ölümünden sonra, Eflak'ın muhtemel voyvodası (yöneticisi) hâline geldi. II. Vladislav, Hünyadi Yanoş'la beraber Osmanlı Devleti'ne karşı Eylül 1448'de bir saldırı başlattı. Osmanlı Devleti, 17-18 Ekim 1448'de meydana gelen Kosova Savaşı'nı kazandı. II. Vladislav Eflak'a döndü. Vlad 7 Aralık 1448'den önce Osmanlı Devleti'ne gitmesi için zorlandı.

Vlad Edirye'ye gitti. Fakat burada fazla kalmadı ve Moldovya'ya, dayısı Prens II. Boğdan'ın yanına gitti. II. Boğdan, Kasım 1451'de öldürüldü ve oğlu Stephen, Vlad'la beraber Hünyadi Yanoş'tan destek almak için Transilvanya'ya geçti. Hünyadi Yanoş, Transilvanya savunması için Vlad'ı tayin etti. Vlad 1456 yazında Eflak'ı işgal etti. İşgal sırasında II. Vladislav öldü ve Vlad, Eflak voyvodası oldu.

Hünyadi Yanoş 11 Ağustos 1456'da öldü. Ladislaus Hünyadi, Macaristan Krallığı'nın yeni komutanı oldu. Fakat bu durum, Macaristan Krallığı'nda bir iç karışıklığa yol açtı. Ladislaus Hünyadi, Kral tarafından 16 Mart 1457'de öldürüldü. Vlad, dayısı II. Boğdan'ın oğlu Stephen'ın yardımıyla Moldoya'yı ele geçirdi, Transilvanya'ya girdi ve köyleri yağmaladı.

Matthias Corvinus, 24 Ocak 1458'de Macaristan Kralı oldu. Macar Kralı ile Vlad anlaşmazlığa düştü. Vlad güney Transilvanya'yı işgal etti ve Braşov kentini yok etti ve ele geçirilen her kadın ve erkeğin kazığa oturtulması emrini verdi. Amlaş ve Faragaş bölgelerini de işgal etti ve II. Vladislav'ın oğlu III. Dan'ı destekleyenleri cezalandırdı.

Vlad, Osmanlı'ya vergi ödemeyi reddetti. O sırada tahtta Fatih Sultan Mehmed vardı. II. Mehmed, Vlad'a elçisi Thomas Katabolinos'u gönderip onu İstanbul'a davet etti. Yanı sıra Niğbolu Sancağı Hamza Bey'i, gerektiğinde Vlad'ı yakalaması için gizli ajan olarak gönderdi. Fakat III. Vlad bu durumun farkına vararak Hamza Bey ve Thomas Katabolinos'u öldürdü. Ardından Osmanlı Devleti'ne işgal girişiminde bulundu ve Tuna bölgesindeki köyleri yok etti. Bu işgal süresince 24.000 Türk ve Bulgar öldürüldü.

Bu katliamdan haberdar olan Fatih Sultan Mehmed, 150.000 kişilik bir ordu hazırladı. Ordu Mayıs 1462'de Braila'ya geldi. Vlad Targovişte'ye geriledi ve gerilerken geçtiği her yeri yaktı. 16 Haziran'da, Fatih Sultan Mehmed'i öldürmek için Osmanlı karargâhına saldırı düzenledi. Bu saldırı teşebbüsünün Osmanlı ordusunda yarattığı karışıklıktan faydalanan Vlad, Osmanlı ordusunu yendi. Fakat saldırılan yer, Vezir Mahmut Paşa'nın çadırıydı. Bu bakımdan saldırı yarım bırakıldı. Fatih Sultan Mehmed ise o esnada Targovişte'ye girmişti.

Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı, yaz sıcağı ve susuzluk dolayısıyla Eflak'tan geri çekildi ve Braila'ya döndü. Vlad, Eflak'ta kalan Osmanlı ordusunu bozguna uğrattı.

Macar Kralı Matthias Corvinus Kasım 1462'de Transilvanya'ya geldi. Vlad'la Corvinus arasındaki görüşmeler haftalarca sürdü. Corvinus Osmanlı Devleti'yle savaşmak istemedi. Kral'ın emri üzerine Vlad, Eflak yakınlarında yakalandı ve önce Belgrad'da, sonra da Visegrad'da hapsedildi.

Vlad on dört yıl sonra hapisten çıktı. Tekrar Eflak voyvodası oldu ama Kral onun emrine ordu tahsis etmedi. Vlad, Peşte'de bir evde kaldı. Sonra Pecs'e gitti. Kral Osmanlılarla savaşması için Vlad'ı 1476'da Bosna'ya gönderdi. Srebrenitsa Mart 1476'da kurtarıldı.

Fatih Sultan Mehmed Moldovya'yı Haziran 1476'da işgal etti ve III. Stephen'ı yendi. Vlad ve Stephen Bathory, Moldovya'ya girdi ve Osmanlı'nın kuşatmasını lağvetti. Ardından Bükreş'i fethettiler.

Vlad, Aralık 1476'da öldü.