Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Alp Er Tunga

Alp Er Tunga


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Alp Er Tunga Yazıcıya Gönder

(Efrasiyab)
(M.Ö. VI-VII Asır)
Alp Er Tunga hakkındaki bilgilerin kaynağı Zerdüştlüğün değerli kitabı "Avesta" ile Farsça'nın klasik şâiri Ebulkasım Firdevsî'nin "Þehnâme" destanıdır. O, Turan ülkesinin büyük hakanıdır. M.Ö. 626 yılında Ýran Þah'ı Keyhüsrev onu saraya çağırıp zehir vererek acımasızca öldürmüş. Yusuf Balasagun "Kutadgu Bilig" adlı eserinde, onun hakkında "Türkler Alp Er Tunga derler, Tacikler (Farslar) Efrâsiyâb diye adlandırırlar" şeklinde bilgi vermektedir. "Alp" kelimesi bütün Türk halklarında arslan yürekli, pars bilekli yiğit anlamındadır. "Er" kelimesi ise, yiğit, kahraman demektir. "Er Edige", "Er Sayın", "Er Targın" gibi isimlendirmelerde de bu farkedilmektedir. "Tunga" kelimesi, önceki devirlerde Turan ülkesinde yaşayan pars gibi, boğuştuğunda fili bile alıp yere çalan güçlü hayvan için kullanılır. Tarihî kaynaklarda Alp Er Tunga'nın adı "Maday" olarak geçmektedir. Alp Er Tunga ismi, halkın verdiği lakap olsa gerek. Efrasiyâb ismi de Farsça kaleme alınan "Avesta'da "korkutucu kara dev" olarak anlamlandırılmaktadır. Alp Er Tunga öldükten sonra onun hakkında halk arasında yayılan tarihî destan, M. Kaşgarî'nin sözlüğünde verilen şiir parçaları vasıtasıyla bize ulaşmaktadır. Bu destan, Türk halk edebiyatı tarihinin temelinin M.Ö. VII. asırlarda başladığına da şahitlik ediyor.