Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ali Marufoğlu

Ali Marufoğlu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ali Marufoğlu Yazıcıya Gönder

(Tuzhurmatu/Kerkük, 1927 - )
Kerkük'ün en büyük ilçesi olan Tuzhurmatu'da 1927 yılında doğdu. İlkokulu, Tuzhurmatu'da 1939'da, ortaokulu 1946'da Kerkük'te bitirdi. 1946'da askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, Tuzhurmatu'da çiftçiliğe başladı. 1950 yılında ticaret hayatına atıldı. Daha sonra çiftçilik ile ticareti beraber sürdürmeye çalıştı.

Ali Marufoğlu, edebiyata küçük yaşlardan beri ilgi duymaya başlamıştır. Ortaokuldan sonra, kendi isteği ile tahsiline devam etmeyerek, hayata atıldığı için de, edebiyat bilgilerini kendi kendini yetiştirerek geliştirmiştir. Birçok mahrumiyetler içinde olmasına rağmen, edebî eserler bulmaya çalışarak, birçok şair ve yazarın kitaplarına ulaşmıştır. 1956 yılından sonra şiir, hoyrat, makale, deneme ve hikâyeler yazmaya başlamıştır. Edebî mahsullerini, bir zamanlar Kerkük'te çıkan Afâk ve Beşir gazetelerinde neşretmiştir. 1960 yılından sonra hikâye yazmağa daha fazla ağırlık veren Marufoğlu, bunları Kardaşlık dergisinde yayımlamaya başlamıştır. Araştırma ve inceleme yazıları ile ilgi çeken Marufoğlu, Kardaşlık dergisinin sürekli yazı kadrosu içinde yer almış, pekçok okuyucusu olmuştur.

Halk dilini ve edebiyatını da yakın inceleyen, özellikle halk ağzında yaygın olan sözcük ve deyimleri çok iyi seçen yazar, bunları da yazılarında, şiirlerinde ve halk ağzı ile yazdığı hoyrat ve mani dörtlüklerinde kullanmıştır. Başlangıçta divan edebiyatının etkisi altında ürünler veren Marufoğlu, halk edebiyatı ve folkloruna yakınlığından dolayı, hem biçim, hem de dil bakımından yeniliğe ve sadeliğe doğru yönelmiştir. Hatta bu yüzdendir ki, edebî ürünleri arasında en çok hoyrat ve mani dörtlüklerinde büyük başarı göstermiştir. İlk zamanlar yazdığı manzum ve mesur hikâyelerini bir kitapta toplamış, daha sonra, deneme, fıkra, şiir, hoyrat ve mani dörtlükleri ile çeşitli konulardaki makalelerini ve halk kültürüne dair derlediği mahsulleri ikinci bir kitapta neşretmiştir.

Eserleri:
Olaylar Konuşuyor, Kerkük, 1964; Deremet, Bağdat, 1989.