Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9145
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İsa Cebeci

İsa Cebeci


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İsa Cebeci Yazıcıya Gönder

(Varna, 1942)
Varna ilinin Pirli (Gradnitsa) köyünde doğdu, îlk ve orta okulu köyünde, öğretmen okulunu da Hacıoğlupazarcığı'nda (Dobriç'te) bitirdi. Öğ-retmenlik yaptı. Sonra da o zamanlar Sofya Üni-versitesinin bir kolu olan Şumnu Yüksek Pedagoji Enstitüsünde okudu. Sofya Üniversitesi Türkoloji Anabilim Dalında öğrenimini sürdürdü ve buradan mezun oldu. 1989 yılında Türkiye'ye göç etti. Halen İstanbul'a yakın bir köyde Türkçe öğ-retmenliği yapmaktadır.

Daha öğrencilik yıllarında şiir yazmağa baş-ladı, îlk şiiri 1960'larda basıldı. İşlediği esas ko-nulan, Deliorman, insan sevgisi, Anavatan Türkiye oluşturmaktadır. Şiirlerini hece vezniyle yazar.