Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Alİ

Alİ


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Alİ Yazıcıya Gönder

(Harezm, 1183 -1240 )

Ali Mirhocaoğlu, orta çağda yaşamış ve eser vermiş büyük Türkmen şairlerinden biridir. O, Harezm civarında yaşayan Oğuz aşiretlerinden birinde dünyaya gelmiştir. Hayatının kırk yılından fazlasını Harezm'de geçirmiştir. O devirlerde Ali, Ürgenç medreselerinde müderrislik yapar ve o sırada "Kıssa-yı Yusuf" adlı meşhur mesnevisini yazmaya başlar. Ali, bu mesnevisini 1233 yılında, yani 50 yaşında iken tamamlar. Bu konuda şairin kendisi şu bilgileri verir:
Bunu düzen, zayıf bende, adı Ali,
Yirmi dört rakam ile saldı yola,
Merhamet et, ya Rahim, o asi kula,
Rahmetinden bendelik umar şimdi.
Mevlâdan medet, yardım yetiştiğinde,
Recep ayı çelebi otuzunda,
Tarih gün altı yüz otuzunda,
Bu zayıf, bu kitabı düzdü şimdi.
"Yusuf-Züleyha" hakkındaki bu eski rivayete dayanılarak çeşitli devirlerde, çeşitli yazarlar tarafından, çeşitli dillerde, yüzden fazla sayıda "Yusuf- Züleyha" adlı eserler yazılmıştır. Bunların içinde kırktan fazlası Türkçe yazılmış nüshalardır. Bu Türkçe yazılmış "Yusuf-Züleyha'ların ilk nüshası da Ali'nin bu "Kıssa-yı Yusuf" adlı mesnevisidir.