Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Burhanettin Sivaslı

Ahmet Burhanettin Sivaslı


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Burhanettin Sivaslı Yazıcıya Gönder
1398 tarihinde Sivas'ta doğdu.

Burhanettin Sivaslı Ebulfeth Ahmet İbni Muhammet; şair, alim, devlet adamı ve komutan olarak tarihte iz bırakmış bir şahsiyettir. Onun ataları Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ederek gelmişlerdir. Burhanettin, uzun süre kadı olarak çalıştığı için Kadı Burhanettin adıyla tanınmaktadır.

Beş yaşında okumaya başlamış, Arapça, Türkçe ve Farsça'yla birlikte felsefe de öğrenmiştir. On dört yaşından itibaren Mısır'da, Şam'da, Halep'te (Suriye'de) tahsil görmüş, edebiyat, astronomi matematik, geometri ve hukuk ilimlerini tahsil etmiştir. Yirmi yaşında Kayseri şehri kadısı olmuştur. 1380 yılında Sivas'ta sultanlığa geçmiş, etraftaki pek çok şehri hakimiyeti altında birleştirmiştir.

Onun devrinde Timur, Toktamış, I. Murat, Yıldırım Beyazıt ve diğer küçük hanların kendi aralarındaki mücadeleleri sürüp gitmekteydi. Burhanettin, Akkoyunlu Türkmen devletinin esasım teşkil eden Osman Karayülük tarafından öldürülmüştür. Burhanettin, Osman Karayülük'ün Karakoyunlu Türkmenlerine yenilip sığınacak yer aradığı sırada dört yıl boyunca onu himayesinde saklamış eski bir dostudur.

Burhanettin, 1500 kadar gazel, 20 bent rubai, 117 bent tuyugu içine alan Türkçe divanın ve henüz ele geçmemiş "Tercihü't-Tavzih" ve "İksirü's- Saadet fi Esrarü'l-ibadet" adlı Arapça eserlerin yazarıdır.