Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmed Esad

Ahmed Esad


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmed Esad Yazıcıya Gönder

(Larnaka, 1.1.1885 - Lefkoşe, 1985)

Selanik'te hukuk okumuş, Kıbrıs'ta yargıçlık ve avukatlık yapmıştır. Uzun yıllar şiirden kop-maması şiire karşı olan tutkusunun açık gös-tergesidir. Ancak, şiirlerini bir kitapta toplaması yetmiş yaşını geçtikten sonra nasib olur. İlkin hece ölçüsünü esas alan kalıplı dizelerden, giderek ser-best şiire geçme denemeleri yaptığı gözlemlenir.

Otuz üç sayfalık şiir kitapçığı Ahmet M. Gürkan'm önsözü, Hikmet Afif Mapolar'ın takdim yazısıyla Çardak Yayınları arasında çıkmıştır. Bu yazısında Mapolar onun şiirini şöyle tanımlar: "Esat Bey'in nesir yazıları yanında şiirleri; daha fazla hissi düşüncelerin, kalp çırpıntılarının, heyecanlı du-yuşların bir tezahürü olmuştur. Kalıplı şiirlerinde hece darlığı, kafiye zorluğu karşısında, fikrinden fedakârlık etmemiş, bu bakımdan, şiirimize bir de yenilik getirmiştir, diyebiliriz." Eserleri: Düşünce ve Şiirlerim, 1956.