Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9148
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmadiya Malkarlı

Ahmadiya Malkarlı


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmadiya Malkarlı Yazıcıya Gönder

(Yukarı Malkar, 1905 -1965)

10 Mart 1905'te Yuan Malkar köyünde doğdu. Köy okulundan sonra Balkar İli Yönetim Komitesi1 ne bağlı kurslarda öğrenim gördü. 1930'da Mos-kova'daki Doğu Halkları Üniversitesi'ni bitirdi ve Nalçik'de öğretmenliğe başladı. Bu yıllarda Jangı Küç (Yeni Güç) dergisinde ilk şiirleri yayınlandı; Şkolçula (Okul Çocukları) adlı ilk öykü kitabı basıldı. Daha sonra çeşitli gazete ve dergilerde öykü, şiir ve makaleleri yayımlandı. Şiirleri çok sevildi, ağızdan ağıza gezdi, ezberlendi. Arapça'yı iyi bilen yazar, eleştiri alanında da eserler verdi. Eserlerinde asıl adı olan Ullubaşlanı Ahmadiya yerine Ahmadiya Malkarlı ismini kullandı. 1935'de pek çok aydın gibi asılsız ihbarlar sonucu tutuk­lanarak Sibirya'daki en ağır şartların yaşandığı Kolıma temerküz kampına gönderildi. Yirmi yıl tutuklu olarak sürgün hayatı yaşayan şair, Stalin'in zindanlarında bütün zorluk ve sıkıntılara rağmen yaşama ümidini kaybetmedi, doğru bildiklerinden taviz vermedi. Balkar halkının da benzer bir hak­sızlık sonucu toptan sürgüne gönderildiği Stalin döneminin sona ermesiyle temize çıktı ve serbest bırakıldı. Ancak yine de sürgün yıllarında ve daha sonraki yıllarda yazdığı şiirler, ölünceye kadar hiç bir yerde yayınlanmadı, 1958'de hazırladığı Çerek adlı kitabının basılmasına izin verilmedi. Yazarın en çarpıcı ve orijinal şiirlerini içeren Çerek ancak 1995'de yayınlanabildi. Kitaptaki Aliy adlı şiir, Soljenitsin'in Gulak Takımadaları eseriyle karşılaş-tırılabilir. 1955 yılında yazdığı Ullu Palah (Büyük Bela) şiirinde ise, Balkar halkının sürgüne gönde­rilmesi ve bu dönemde görülen eziyetlerin yanı sıra sürgün öncesinde çekilen acıları anlatır.

Yayınlanmış Eserleri:
Şkolçula (Okul Çocukları), Nalçik, 1934; Sabiy Haparla (Çocuk Hikayeleri), Nalçik, 1934; Ozğan Künle (Geçmiş Günler), Nalçik, 1941; Çerek (Çerek Nehri), Nalçik, 1995