Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahî

 Ahî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahî Yazıcıya Gönder
Niğbolu'da doğdu. Seyid Hoca adlı zengin bir tüccarın oğlu olup asıl adı Hasan'dır. Ahî, hayatı boyunca hep bazı aksiliklerle yüzyüze yaşamış bir şâirdir, Babasının ölümü üzerine bir süre ticaretle uğraştı. Annesi Melek Kadın'ın bir başkasıyla evlenmesine kırılıp vatanını terk etti. İstanbul'da öğrenime başladı. Kırk yaşlarındayken Kara Bali'den mülâzım oldu. Bu arada nesir ve nazım alanında adını duyurmaya başladı. Yavuz Sultân Selim şiirlerini görüp beğenince kendisiyle ilgilenilmesini istedi. Fakat şâir, pâdişâhın bu ilgisini gereği gibi değerlendiremeyince, uzun bir süre görev alamadı. Daha sonra Karaferye medresesi müderrisliği verildi. Bu görevde iken öldü (923/1517).