Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ağa Mesih Şirvanî

Ağa Mesih Şirvanî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ağa Mesih Şirvanî Yazıcıya Gönder
Ağa Mesih Şirvanî, XVIII. yüzyılda yaşamış meşhur bir şairdir. M. F. Ahundov, "Bir de bir Mesih varmış, hayalâtı az bulunur" diyerek ona yüksek değer vermiş, onun adını Vakıf ve Zakir ile birlikte anmıştır. Hayatı hakkında bilgimiz azdır. F. B. Köçerli, onu Vakıf ve Vidadî'nin çağdaşı sayarak Şirvanlı Mustafa Han devrinde yaşadığını ifade etmiştir.

Ağa Mesih, 1749 yılında Şirvan'da meydana gelen bir savaşı tasvir etmiş, Guba hanı Feteli Han adına bir "Şahnâme" yazmıştır. Şamahı'nm Dedegüneş köyünde doğan şairin 1789 yılma kadar yaşadığı bilinmekte idiyse de daha sonraki hayatı hakkında bilgi yoktur. Ağa Mesih'in 1789 yılında bir tarihî olaya bağlı olarak yazdığı manzume de bunu göstermektedir.

Ağa Mesih; gazel, muhammes, müstezad, terci-i bend vs. gibi türlerde şiirler yazmıştır. Salman Mümtaz, şairin eserlerinden seçmeleri 1925 yılında yayımlamıştır. Hamit Araslı ise "XVII-XVIII. Asır Azerbaycan Edebiyatı Tarihi" adlı eserinde şair hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. 1988 yılında yayımlanmış olan "XVII-XVII1. Asırlar Azerbaycan Edebiyatı" adlı eserde de Ağa Mesih'in şiirlerinden örnekler yer almıştır.