Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Afîfî

 Afîfî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Afîfî Yazıcıya Gönder
(Ö. 1050/1640) Şeyh Abdullah Afîfüddin Efendi'dir. Dedesi, Deşti Kıpçak'tan gelerek Kırım'a yerleşen ve burada vefat eden Hak Muhammed Efendi, babası Tatar Şeyh İbrahim Efendi'dir. İbrahim Efendi, İstanbul'da Halveti şeyhi Filibeli Nureddinzâde'den hilafet alarak Kırım'a dönmüş, fakat ülkedeki karışıklıklar üzerine İstanbul'a dönerek görevini Küçük Ayasofya Zaviyesi'nde sürdürmüştür. Sultan Mehmed Camii'nde Kur'ân tefsir etmiştir. Bu konuda Medâric ve Mekâtib isimli iki eseri vardır. Babadağı çevresindeki fesat ve karışıklıkları yatıştırmakla da görevlendirilmiştir. 12 Cumâdelâhire 1001/16 Mart 1593 günü Küçük Ayasofya'daki tekkesinde vefat etmiştir. Edirne Kapısı haricinde Mert Tekke civarına defnedilmiştir. Afifüddin Efendi,, babasının vefatında küçük olduğu için kendisine teklif edilen tekke şeyhliğini kabul etmedi. Tahsil yapmak istedi. Babasına hürmeti olan III. Murad'm desteği ile İstanbul'da medrese öğrenimi gördü. Kendini yetiştirdi. Derece derece yükselerek Sahn Medresesine müderris oldu. Selâmet Giray, Kırım hanı olunca onu müftü tayin etti. Kırım sahilindeki Menkup ve Soğdak mansıblarını Kefe'ye dahil ederek Afifüddin Efendi'ye verdi. Selâmet Giray'in vefatından sonra, vergi adı altında on sekiz akçalık gelirinin sekizine haksız olarak el koymak isteyen naibin işine son verdirdikten sonra, hacca gitti. Dönüşte Kefe yakınında bulunan Seyyideli köyündeki tekkesinde irşada devam etti. 1050/1640 tarihinde burada vefat etti. Oğlu Abdülaziz İzzî Efendi de şairdi.