Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Kudsî

Abdullah Kudsî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Abdullah Kudsî Yazıcıya Gönder

(Kerkük, ?- Kerkük, 1914)
Kerkük'te doğduğu ve öldüğü biliniyorsa da, doğum ve ölüm tarihi tesbit edilememiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan az önce öldüğü tahmin ediliyor. Rahmetullah Demirci'nin oğludur. Ana tarafından da Kırdar ailesine mensuptur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kerkük Evkaf Memurluğu ve Hazîne dâva vekilliği yapmıştır. Şâir ve mutasavvıf olarak tanının Kudsî, kelâm ilmindeki engin bilgisi ile de şöhret yapmıştır. Bu arada hat sanatında da ileri gitmiş ve yazdığı Kur'an-ı Kerim'in beş cüz'ü eksik kalarak, bitiremeden vefat etmiştir.

Şiirlerinin çoğu çeşitli yazma şiir defterlerinde kalan A. Kudsî'nin bazı şiirleri Havadis gazetesi ile Maarif dergisinde yayımlanmıştır. Büyük oğlu Kudsîzâde Mehmed Zeki Efendi tarafından biraraya getirilen bazı şiirleri Sanayi Mektebi mat-baasında basılmıştır. Kerkük'te kurulan bu ilk matbaada bastırılan bu küçük şiir kitabı, aynı zamanda Kerkük'te basılan ilk kitap olmuştur.

Eserleri: Vesîle-yi Hüsnî, Kerkük, 1913.