Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdülkadir Meraği

Abdülkadir Meraği


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Abdülkadir Meraği Yazıcıya Gönder
1360 yılında Meraga'da doğdu. İslâm dünyasının müzik alanında en büyük adı olan Abdülkadir Meragi (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur, Şahruh ve Murat ll'nin saraylarında yaşamış, otuz kadar kâr, beste ve semaisi günümüze kalmıştır. Yüzlerce parçayı bir araya getiren Kenz ül-Elhan (Sesler Hâzinesi) adlı kitabıysa kaybolmuştur. Başlıca yapıtları: Camiül-Elhân (Nağmeler Derlemesi; 1405), Mekâsıd ül-Elhan (Nağmelerin Maksadı 1421), Şerh ül-Edvâr (Musiki Makamları Şerhi), Kitab ül- Edvâr (Makamlar Kitabı). Musikî sahasında Sefieddin Urmevi'nin halefi idi. Güzel ud çaldığı da söylenir. Bir çok yeni tasnifler yaratmıştır. "Megasid'ül-Elhan", "Camey'ül-Elhan", "Kenz'ül-Elhan" başta olmak üzere pek çok eseri vardır. O, aynı zamanda Sefieddin Urmevi'nin yazdığı "Edvar" adlı eseri de tercüme ve şerh etti. 1435 tarihinde Herat'ta taun hastalığından öldü.