Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8873
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İsmail Aykanat

İsmail Aykanat


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

İsmail Aykanat Yazıcıya Gönder
Doğumu: 29 Ağustos 1968, Pazar / Rize

Ellinci Yıl İlkokulu ve Pazar İmam Hatip Lisesini bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum AÜ Kâzım Kara-bekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-münde tamamladı (1990). Aynı bölüme asistan olma teklifi, bitirme tezine (Behçet Necatigil'in 1968'e Kadarki Şiirlerinde İnsan) Prof. Dr. Şerif Aktaş tarafından el konularak iptal edildi. Kırıkkale Üniversi-tesinde Yeni Türk Edebiyatı alanında başladığı yüksek lisans öğrenimini (1996), Şerif Aktaş tarafından tezinin değiştirilmesi üzerine tamamlayamadı. 1990'dan itiba-ren Ordu, Çorum ve Kırıkkale'de edebiyat öğretmenliği yaptı. Çorum'da çeşitli radyolarda kültür-sanat prog-ramları hazırlayıp sundu (1993-94). Bir internet sitesinin şiir editörlüğünü yaptı. İlk şiiri 1987 yılında İkindiyazıları dergisinde ya-yımlandı. Yazı ve şiirleri daha sonra Mavera, Mina, Va-ride, İkinci Fecir, Duruşma (Yönetmen, 1993, tek sayı), Kardelen, Hüner, Kitap Dergisi, İpek Dili, Düşçınarı, Hece, Edebiyat Ortamı, Anadolu Gençlik, Kıble, Yitik Düşler, Ay Vakti dergilerinde yer aldı. Kerbela Destanı şiiriyle 2003 Bab-ı Ali İlim Vakfı Hz. Hüseyin ve Kerbela Şiir Yarışması Birincilik Ödülünü aldı. İlk şiirlerinde bir arayış içerisinde olduğu gözlenen şair, her şiirinde bir üslûp denemesine girişip zaman zaman geleneksel, zaman zaman da modern biçim ve anlatımlar denedi. İlk kitabının ardından yazdığı şiirler-de oturmuş bir dille daha çok tarihsel yargıların başka-laştırıcılığına eleştiriler sundu.

Eserleri

ŞİİR: Tali Bir Akşam (1999)

ANTOLOJİ: Fetih ve Fatih Şiirleri Antolojisi (1995)

İsmail Aykanat kitapları