Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abbas Bariz

Abbas Bariz


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Abbas Bariz Yazıcıya Gönder
Abbas Bariz, (Eher, 1909)

Çağdaş Güney Azerbaycan şiirinin tanınmış temsilcilerinden biri olan Abbas İslami -resmî vesikalarda Abbas Bariz- 1909'da Eher'de doğdu.

Abbas daha küçük yaşlardayken ailesi Nex-füruzan köyüne göç etmiştir. Halen de bu köyde yaşamaktadır.

Şairin babası Mirze Cefer Şeyhülislam, devrin tanınmış din adamlarından biri idi. Temiz ahlâkı, medeni tavırlarıyla Eresbaran bölgesinin saygısını kazanmıştı. Bu zât ilme, bilgiye büyük değer verse de çocuklarının resmî mekteplerde öğrenim gör-melerine izin vermemiştir. Abbas genç yaşlarında babasının yanında, medresede okuyan çocukların en başarılılarından biri olmuş, dinî tahsili yanında klasik ve çağdaş Fars ve Arap edebiyatının belli başlı temsilcilerim okuyup incelemiştir.

Daha sonraları öğretmenlik etmiştir.İlk yaz-dığı şiirler aşk konusundadır. Kendisi gençliğinde âşık olduğu bir kıza yazdığı şiirlerle edebiyat âlemine girdiğini söylemiştir.

İyi kötü bir hayat tecrübesi edindikten sonra içtimaî meseleler hakkında şiirler yazmıştır.

Bir menenı, bir bu cfelem, bir de virane könül
Üçümüz de gelirik naleye bahem geceler
Abbas Bariz'in vatanına, eline obasına, Qa-radağ bölgesinin güzel köşelerinden biri olan Yex-firuzan köyüne sonsuz sevgisi vardır.

Yüce Şehriyar'ın "Heyder Babaya Salam" adlı eseri, onun yüreğinde olun bu sevgiye yeni bir coş-kunluk vermiştir.

Şair, Şehriyar'a nazira olarak "El dayağına salam"ı yazdı. Bu manzume, Bariz'in kat'etttği hayat ve yaratıcılık yolunun, Öz yurduna, onun sakinlerine karşı duyduğu sevginin edebî bir sâlnâmesidir. Bunun için kendisi şöyle diyor :
"Ben hayatta her şeyden çok 'Eldayağı" dağını seviyorum. Çünki ben herkes tarafından utu-tulduğumda ona sağindam. O, beni kovmadı. Bunun için Eldayağı dağına minnetdarım. Yü-reğimde söyleyecek bir sözüm olursa, hep ona söy-leyeceğim."
Başlıca eserleri : Çiçekler, Tebriz, 1981, El-dayağına Selâm, Tebriz, 1967.