Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Süleyman Rahman

Süleyman Rahman


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Süleyman Rahman Yazıcıya Gönder
1946 yılında Semerkand'ın Ziyavüddiıı kasabasında doğdu. Taşkent Devlet Üniversitesi'nin filoloji bölümünü bitirdi.

1963 yılında Nevaiy adlı bölgede gazeteci olarak ça­lışmaya başladı. Sırasıyla "Gülhan", "Lenin Uçqunı", "Muhbir", "Gülistan", "Yaşlik", j*ibi gazete ve dergilerde çalıştı. Özbekistan radyosu ile Gafur Ğulam Edebiyat ve Sanat neşriyatında da görev yaptı. Özbekistan Yazarlar Birliği ile "Sırlı Alem" dergisinde de görev yaptı. Özbek edebiyatı ve yayımcılığında önemli hizmetlerde bulundu. Hâlihazırda, yeni kurulan Özbekistan Cumhuriyeti Edip­ler İttifakı'nm birinci sekreteri ve aynı zamanda "Şi-rintay" dergisinin başyazarıdır.

Yazarın; "İldiz Nima Deydi" (1973), "Xayal" (1975), "Billur Qonğırıqlar" (1979), "Üçinçi Qız" (1984), "Aydın Diyar" (1985), "Daraxtlarni Uyğatadi Şabbada" (1987) gibi şiir kitapları yayımlandı. Yazar; Rus ede­biyatçılarından V. Şükşin'in "Horaz Üç Qıçqırgünçe", E. Uspenskiyin "Kefalet Adamçeleri" ile "Fyadr Emeki" adlı kıssalarını; "Japon yazarı Kabo Abe'nin "Yeşik Adam" ro­manını tercüme edip yayımladı. Bunların yanısıra S. Esenni'in "Pugaçyav" destanını; H. Hayne'nin "El Men­sur" trajedisini ; P. Neruda'nin "Cümlecahan Qoşıgı"nı, J. Bayron'un Don Juan" romanını ; E. Mardsinkiyev'in "Prometey" destanını da tercüme etmiştir.
S. Rahman'm şiirleri; Rus, Türk, Polonya, İspanya, Bulgar, Kazak, Kırgız, Türkmen dillerine tercüme edildi.